9 aprilie 2017

GRILE REZIDENȚIAT (2016)

Varianta de grile dată la concursul de rezidențiat la Medicină Dentară în anul 2016.

COMPLEMENT SIMPLU:

1. Tehnica de condensare termomecanică a gutapercii (Mc Spadden) prezintă următoarele avantaje cu o excepție:

A) Este foarte rapidă
B) Obturează cea mai mare parte a întregului spațiu endodontic
C) Generează foarte rapid o mare cantitate de căldură în spațiul endodontic
D) Conferă obturației densitate și omogenitate crescută
E) Asigură o mai bună etanșeizare apicală a canalului decât condensarea laterală la rece, prin asocierea unui ciment de sigilare

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

2. Diagnosticul diferențial în parodontita apicală acută hiperemică NU se face cu:

A) Pulpita acută seroasă totală
B) Pulpita acută purulentă totală
C) Parodontita apicală seroasă (difuză) în care există semne locale foarte pregnante
D) Osteita paradentară (Melkior)
E) Parodontita apicală cronică recidivantă

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

3. Stimularea reflexului de ocluzie molară, utilizată la determinarea relațiilor intermaxilare realizează:

A) Compresiunea părților moi prevertebrale asupra mandibulei, pentru conducerea acesteia în relație centrică
B) Tracțiunea către posterior a mușchilor subhioidieni
C) Poziția retrudată a mandibulei față de relația centrică
D) Compresiunea maseterului
E) Redeșteptarea reflexelor parodonto-musculare de poziționare centrică a mandibulei

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

4. Relațiile anteroposterioare între cele două oase maxilare la naștere sunt:

A) Cu decalaj sagital prin retrognație mandibulară
B) Cu decalaj sagital prin prognație mandibulară
C) Cu decalaj sagital prin retrognație maxilară
D) Cu decalaj sagital prin prognație maxilară
E) Fără decalaj sagital

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

5. În rezecția modelantă a osteoamelor periferice de dimensiuni mari NU se face:

A) Anestezie locoregională
B) Incizie în “U”
C) Decolarea lamboului mucozal
D) Decolarea lamboului muco-periostal
E) Sutura cu fire separate

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

6. Ectopia dentară de manifestă în ordine descrescătoare la următorii dinți:

A) Canin superior, canin inferior, premolar secund inferior
B) Canin inferior, canin superior, premolar secund inferior
C) Canin superior, premolar secund inferior, canin inferior
D) Premolar secund inferior, canin inferior, canin superior
E) Premolar secund inferior, canin superior ,canin inferior

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

7. Tehnica Wassmundt este

A) O alveolotomie cu crearea unei ferestre osoase medii
B) Alveolotomia cu rezecție marginală limitată a tablei osoase vestibulare
C) O alveolotomie cu rezecție a tablei osoase vestibulare
D) Indicată dinților temporari
E) Extracția pe cale alveolară înaltă pentru resturile radiculare împinse sub mucoasa sinusală

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

8. Pentru obținerea de macroretenții negative în machetarea componentei metalice a coroanelor mixte metalo-polimerice pot fi utilizate:

A) Perle
B) Butoni
C) Anse
D) Plase
E) Cristale hidrosolubile

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

9. Conform ordinii propuse de Shillinburg pentru prepararea dinților în vederea confecționării unei coroane mixte, prima etapă este:

A) Reducerea incizală
B) Prepararea jumătății incizale a feței vestibulare
C) Realizarea de șanțuri de orientare pe fața vestibulară, marginea incizală și fața orală
D) Prepararea jumătății gingivale a feței vestibulare
E) Prepararea feței orale

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

10. Teoria inducției lui Cadenat explică apariția:

A) Anodonției
B) Incluziei
C) Dinților supranumerari
D) Diastemei
E) Transpoziției

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

11. Înainte de amprentarea câmpului protetic edentat total, unui pacient purtător de proteze i se recomandă:

A) Să poarte fără întrerupere vechile proteze
B) Să nu poarte vechile proteze cel puțin câteva ore
C) Să badijoneze mucoasa bucală cu colutorii cu hidrocortizon
D) Să clatească cavitatea bucală cu soluții anestezice diluate
E) Să nu consume alimente de consistență crescută

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

12. Următoarele afecțiuni NU constituie factori generali favorizanți ai fasciitei necrozante:

A) Diabet
B) Ateroscleroză
C) Obezitate
D) Disfuncții tiroidiene
E) Etilism cronic

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

13. Zona cea mai periferică, din punct de vedere morfopatologic, în granulomul simplu conjunctiv este:

A) Zona exudativă
B) Zona de stimulare
C) Zona de iritație
D) Zona de proliferare granulomatoasă
E) Zona inflamatorie

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

14. Rezistența mecanică cea mai mare se constată la următoarele materiale de obturație de bază propriu-zise:

A) Cimentul eugenat de zinc
B) Cimentul fosfat de zinc
C) Policarboxilat de zinc
D) Cimentul vanilat de zinc
E) Cimentul fosfat de cupru

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

15. Dezinfecția amprentelor prin imersie prezintă următoarea caracteristică:

A) Este indicată tuturor materialelor de amprentă
B) Impuritățile rămase pe amprentă nu afectează calitatea modelelor de gips
C) Eficiența băii dezinfectante depinde de numărul de amprente dezinfectate
D) Eficiența băii dezinfectante nu depinde de lungimea perioadei de folosire a aceleiași băi
E) Nu există riscul apariției modificărilor dimensionale

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

16. Tratamentul gingivitelor și gingivostomatitelor micotice în formele cronice se realizează prin administrarea de:

A) Nistatin sau Stamicin
B) Clotrimazol
C) Pimafucin
D) Amfotericina B
E) Haloprogin

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

17. În ultimele luni de viață intra-uterină se remarcă:

A) Ritm de creștere mai puternic al mandibulei
B) Ritm de creștere mai puternic al maxilarului superior
C) Ritm egal de creștere al celor două oase
D) Formarea bolții palatine
E) Coborârea limbii în potcoava mandibulei

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

18. La controlul extraoral al machetelor protezelor totale, la nivelul arcadelor artificiale trebuie respectate următoarele aspecte:

A) Dinții să fie montați pe tuberozitatea maxilară și tuberculul piriform
B) Dinții laterali să fie montați vestibularizat sau distalizat, după caz
C) Dinții laterali să fie montați pe mijlocul crestei
D) Dinții laterali inferiori să se situeze lingual de verticala ridicată de pe linia oblică internă
E) Dinții să realizeze unități masticatorii de câte doi dinți

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

19. Tipul IV de modificări ale mucoasei sinusale, evaluată sinusoscopic (Sarafoleanu), constă în:

A) Modificări importante ale mucoasei, polipi, chisturi și secreții muco-purulente
B) Hiperplazii și metaplazii ale mucoasei, polipi organizați, fongozități și cazeum
C) Mucoasă îngroșată, secreții abundente, desen vascular intens accentuat
D) Mucoasa ușor edemațiată, desen vascular îngroșat, secreții seroase
E) Dilatații chistice ale glandei submucoase și modificări în corion

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

20. Cel mai important rol în instalarea neutropeniei și în prevalența crescută a osteoporozei îl joacă:

A) Vitamina D
B) Calcitonina
C) Interleukina I alfa și beta
D) Deficitul de estrogeni
E) Hormonul paratiroidian

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

21. Portamprentele Schreinemakers, utilizate pentru amprentarea câmpului protetic edetat parțial și total, se diferențiază de alte tipuri de portamprente prin următorul aspect:

A) Au un dispozitiv de retenție sub forma unei sârme ce urmează conturul portamprentei
B) Se aleg cu ajutorul unui compas inclus în trusă
C) Au un dispozitiv de irigare cu apă
D) Sunt realizate din material plastic
E) Sunt solidarizate reglabil între ele

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

22. Boala parodontală este considerată ca fiind localizată atunci când procentul dinților afectați din totalul dinților prezenți pe arcade, este mai mic de:

A) 30%
B) 40%
C) 50%
D) 60%
E) 45%

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

23. Metoda de periaj dentar ce urmărește îndepărtarea plăcii bacteriene de pe marginea gingivală liberă și din șanțul gingival, pe o adâncime de 0,5 – 1 mm, este:

A) Metoda STILLMAN
B) Metoda BASS
C) Metoda CHARTERS
D) Metoda FONES
E) Metoda fiziologică

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

24. În tratamentul medicamentos al nevralgiei de trigemen, se utilizează:

A) Glicerol
B) Carbamazepină
C) Xilină
D) Alcool
E) Clorhexidina

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

25. Parodontita agresivă prezintă un maximum de incidență a episoadelor agresive și de pierdere a unor dinți în jurul vârstei de:

A) 20-22 ani
B) 23-25 ani
C) 30-35 ani
D) 45-50 ani
E) 55-60 ani

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

26. Următoarele manifestări clinice aparțin malocluziei clasa a III-a, cu excepția:

A) Profil concav
B) Buza superioară înfundată
C) Ocluzie inversă frontală sau totală cu inocluzie sagitală inversă
D) Ocluzie inversă frontală sau totală fără inocluzie sagitală inversă
E) Ocluzie distalizată

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

27. Semnul Quintero este un semn patognomonic pentru:

A) Ectopie
B) Incluzie
C) Reincluzie
D) Rotație
E) Transpoziție

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

28. Raportul conectorului principal mandibular sub formă de placuță cu elementele câmpului protetic este doar:

A) Mucozal
B) Dento-mucozal
C) Dentar
D) Supracingular
E) Supraecuatorial

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

29. Materialele de elecție pentru confecționarea gutierelor ocluzale sunt:

A) Rășinile vinilice reziliente
B) Aliajele metalice cu duritate crescută (Co-Cr)
C) Rășinile acrilice polimerizate în laborator
D) Rășinile acrilice polimerizate în cabinet
E) Masele ceramice

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

30. Lacurile dentare prezintă următoarele indicații de aplicare:

A) Sub coafajele indirecte
B) Sub bazele cu CIS
C) Sub linerii sau bazele cu efect terapeutic pulpodentinar
D) Pentru sigilarea canaliculelor dentinare înaintea obturațiilor cu amalgam
E) Sub obturațiile din rășini acrilice

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

31. După Iliescu și Gafar, vâscozitatea relativă a salivei sublinguale este de:

A) 1,5
B) 13,4
C) 3,4
D) 2,5
E) 6,3

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

32. În clasificarea TNM a tumorilor maligne oro-maxilo-faciale, T0 înseamnă:

A) Tumoră care invadează structurile adiacente, operabilă
B) Nu există dovezi despre existența unei tumori primare
C) Tumora primară nu poate fi evaluată
D) Tumoră care invadează structurile adiacente, inoperabilă
E) Tumoră in situ

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

33. Trauma ocluzală secundară se produce în cazul unor:

A) Obturații sau coroane înalte
B) Aparate ortodontice care dezvoltă forțe excesive, nocive pentru parodonțiul marginal
C) Punți dentare nejudicios concepute sau incorect realizate
D) Erupții active accelerate ale dinților fără antagoniști și apariția unor blocaje ocluzale
E) Leziuni parodontale preexistente, care nu mai permit parodonțiului marginal afectat (osos, în special) să suporte solicitările fiziologice anterioare

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

34. În anodonȚia de premolar secund, predecesorul temporar poate persista pe arcadă până la vârsta de:

A) 15-20 ani
B) 20-30ani
C) 30-40ani
D) 40-45ani
E) 45-50ani

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

35. În tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale complicația postoperatorie imediată este:

A) Rămânerea de material de obturație în câmpul operator
B) Suprainfectarea
C) Secționarea incompletă a apexului
D) Necroza osului prin frezaj intempestiv
E) Leziuni ale apexurilor dinților vecini

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

36. O administrare suplimentară de mepivacaină este permisă:

A) Imediat În continuarea primei administrări
B) La fiecare 10 minute
C) Numai după cel puțin 90 de minute
D) Doar o singură dată
E) Numai după cel puțin o jumătate de oră

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

37. Unul din următoarele oligoelemente favorizează apariția cariilor în perioada de formare a dinților:

A) Bor
B) Seleniu
C) Fluor
D) Molibden
E) Mangan

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

38. Tumora Warthin:

A) Este o tumoră malignă cu caracter chistic a glandelor salivare
B) Afectează aproape exclusive parotidele
C) Apare mai frecvent la tineri
D) Are o prevalență mult mai crescută decât adenomul pleomorf
E) Macroscopic este slab delimitată

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

39. Punctul Kdl de pe teleradiografia de profil este:

A) Proiecția Pg pe S-N
B) Punctul de intersecție al clivusului cranian cu marginea posterioară a apofizei condiliene
C) Punctul construit la intersecția tangentei la fața posterioară a condilului și a unghiului mandibular cu tangenta la punctul cel mai superior al condilului
D) Punctul cel mai inferior al marginii inferioare a foramenului magnum
E) Punctul cel mai superior și posterior al fosei pterigo-maxilare

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

40. În gingivita cronică, semnul clinic obiectiv este:

A) Tumefacția, mărirea în volum a papilelor gingivale
B) Apariția pungilor false
C) Culoare roșie deschisă a gingiei
D) Modificarea aspectului suprafeței gingivale
E) Sângerarea gingivală pe seama microulcerațiilor de la nivelul epiteliului gingival și al meiopragiei (fragilității) capilarelor din corion

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

41. În edentația totală, amprenta preliminară are drept scop realizarea:

A) Modelului funcțional
B) Portamprentei individuale
C) Șablonului de ocluzie
D) Machetei protezei totale
E) Bazei protezei totale

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

42. Din categoria chisturilor salivare ale părților moi orale face parte:

A) Chistul teratoid
B) Chistul cu incluzii epidermale
C) Mucocelul
D) Chistul limfoepitelial oral
E) Chistul gastrointestinal heterotopic

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

43. La controlul componentei verticale a ocluziei, la nivelul machetei protezei totale, se constată o dimensiune verticală de ocluzie mărită, dacă:

A) La testul Buchman-Ismail ceara se îndepărtează de la nivelul contactelor cu antagoniștii
B) La testul Buchman-Ismail ceara nu poartă urmele dinților antagoniști
C) Roșul buzelor este diminuat
D) Dinții nu sunt deloc vizibili
E) Buzele sunt eversate

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

44. Conectorul principal acrilic lingual al protezei parțiale acrilice:

A) Trece în punte peste parodonțiul marginal
B) Se sprijină pe parodonțiul marginal
C) Are marginea inferioară subțiată
D) Are marginea inferioară plasată supracingular la nivelul dinților restanți
E) Este ameliorat prin răscroire distală

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

45. Heteromorfia, realizată la arcadele artificiale ale protezei parțiale acrilice, urmărește:

A) Modificarea morfologiei dinților artificiali față de cea a dinților naturali
B) Reducerea numărului de dinți din arcada artificială
C) Creșterea numărului de dinți la nivelul șeilor terminale
D) Schimbarea ordinii dinților artificiali
E) Extinderea maximă a șeii protetice

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

46. Semnul patognomonic al parodontitei marginale cornice superficiale, care o diferențiază de gingivită, este:

A) Pruritul gingival
B) Usturime gingivală
C) Jena dureroasă gingivală
D) Sângerări frecvente ale gingiei
E) Senzația de egresiune a unui dinte sau a unui grup de dinți, însoțită de o durere periradiculară și interradiculară

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

47. Dintele cel mai afectat de transpoziție este:

A) Primul premolar superior
B) Caninul superior
C) Caninul inferior
D) Incisivul lateral superior
E) Incisivul lateral superior

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

48. Sistemul Obtura necesită ramolirea gutapercii la temperatura de:

A) 30 grade
B) 160 grade
C) 70 grade
D) 90 grade
E) 200 grade

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

49. Dimensiunea verticală a etajului inferior al feței se măsoară între două puncte antropometrice:

A) Nasion – Gnation
B) Subnazale – Gnation
C) Ofrion – Gnation
D) Vertex – Gnation
E) Subnazale – planul Frankfurt

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

50. Conform clasificării despicăturilor labio-maxilo-palatine realizată de Valerian Popescu (1964), bazată pe criterii morfologice și embriologice, despicăturile totale pot fi:

A) Anterioare
B) Meziale
C) Unilaterale
D) Posterioare
E) Incomplete

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

* înainte de a trece la următoarea pagină verificați-vă răspunsurile!