9 aprilie 2017

GRILE REZIDENȚIAT – BUCUREȘTI (2013)

[sociallocker id=”95″]Varianta de grile dată la concursul de rezidențiat la Medicină Dentară în anul 2013 la București.

COMPLEMENT SIMPLU:

1. După Korber, citat de Forna, ocluzia funcțională este caracterizată de existența următorilor factori, cu EXCEPȚIA:

A) Factorul cantitativ
B) Factorul de mișcare
C) Factorul calitativ
D) Factorul formă
E) Factorul forță

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

2. Adâncimea cavității apicale preparate în vederea obturației retrograde după rezecția apicală, la o rădăcină cu o bizotare de 30 grade, este de:

A) 1 mm
B) 1,5 mm
C) 2,1 mm
D) 2,4 mm
E) 2,5-3 mm

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

3. Când examenul radiologic arată o lărgire a spațiului periapical sub forma unei calote, diagnosticul este de:

A) Parodontită apicală cronică fibroasă
B) Granulom simplu conjunctiv
C) Osteită paradentară a lui Merkior
D) Parodontita apicală cronică difuză progresivă Partcsh
E) Parodontită apicală cronică condensată

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

4. Care dintre următoarele substanțe folosite în tratamentul gingivitelor și parodontitelor marginale, NU reprezintă un antiseptic care denaturează proteinele microbiene?

A) Acidul citric
B) Acidul cromic
C) Permanganatul de potasiu
D) Acidul salicilic
E) Acidul tanic

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

5. Care este grosimea minimă a peretelui de dentină ce asigură (actualmente) protecția pulpară chimică și termică corespunzătoare?

A) 3 mm
B) 2 mm
C) 1,5 mm
D) 1 mm
E) 0,5 mm

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

6. Produce cert convulsii tonico-clonice o concentrație de xilină în circulația cerebrală de:

A) 1 microgram/ml
B) 5 micrograme/ml
C) 7 micrograme/ml
D) 10 micrograme/ml
E) 12 micrograme/ml

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

7. După Bucur, palatul primar se formează în perioada intrauterină:

A) După luna a 3-a
B) După luna a 5-a
C) În săptămâna a 3-a
D) În săptămâna a 4-a
E) În săptămâna a 5-a

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

8. Următoarele afirmații caracterizează tartrul supragingival, CU EXCEPȚIA:

A) Este un depozit organo-mineral
B) Are consistență redusă la început
C) Originea principală a componentelor sale este din extravazatul sanguin
D) Este moale, friabil imediat după depunere
E) Se dislocă cu ușurință

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

9. După Huffman și Regenos, citați de Forna, în cadrul examenului clinic la pacienții cu leziuni odontale coronare sau edentații parțiale reduse, ocluzia dinamică se află în strânsă corelație cu următorii parametri, cu EXCEPȚIA:

A) Planului de ocluzie
B) Relației centrice
C) Înclinării pantei retroincisive
D) Valorii over-jet-ului
E) Distanței intercondiliene

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

10. În care dintre situațiile clinice de mai jos NU este indicat detartrajul cu ultrasunete?

A) Hiperestezia dentinară
B) Pete colorate depuse pe suprafața smalțului
C) Tartru supragingival
D) Bolnavii hemofilici
E) Gingivostomatita ulcero-necrotică

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

11. Imobilizarea permanentă prin mijloace protetice clasice fixe (după Dumitriu), NU include:

A) Coroane acrilice reunite
B) Coroane metalice totale sau parțiale reunite
C) Punți stabilizatoare
D) Aparatul de imobilizare Elbrecht
E) Coroane semifizionomice reunite

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

12. Determinarea dimensiunii verticale a etajului inferior, în terapia prin punți dentare, se poate realiza prin următoarele metode antropometrice, CU EXCEPȚIA:

A) Metoda Leonardo Da Vinci
B) Metoda Leonardo Da Vinci modificată
C) Metoda Boianov
D) Metoda Wild
E) Metoda planului de la Frankfurt

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

13. Pentru a vorbi de hiposialie (xerostomie) în caz de secreție salivară stimulată, cantitatea secretată trebuie să fie sub:

A) 2 ml/min
B) 1,5 ml/min
C) 1 ml/min
D) 0,7 ml/min
E) 0,35 ml/min

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

14. Metronidazolul se administrează în tratamentul parodontitelor marginale sub formă de:

A) Comprimate 0,100 g
B) Comprimate 0,250 g
C) Unguent 6 %
D) Gel 6 %
E) Gel 35%

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

15. În etiopatogenia sindromului de compresiune maxilară cu înghesuire dentară (malocluzia clasa II/2) după Dorobăț, Stanciu este incriminat:

A) Factorul constituțional, cu tip dolicocefal, tip constituțional nordic
B) Un determinism genetic, marcat printr-o rată de creștere mai mare a suturii incisive
C) Deglutiția atipică cu interpoziția limbii, care produce sindromul de compresiune maxilară paralelă (maladia Cauhepe-Fieux)
D) Sugerea limbii
E) Caria dentară și complicațiile ei

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

16. Ce formă de artrită temporo-mandibulară specifică NU determină niciodată anchiloză temporo-mandibulară:

A) Actinomicotică
B) TBC
C) Luetică
D) Traumatică
E) Reumatoidă

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

17. Următoarele afirmații sunt semne ale leziunilor de tip inflamator, întâlnite în parodontita distrofică, CU EXCEPȚIA:

A) Pungi parodontale de adâncime mică sau medie 2-4 mm
B) Exudat inflamator redus
C) Mobilitate dentară de gradul 2 sau 3
D) Retracții gingivale
E) Migrări patologice nesemnificative

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

18. Spațiul de derivă Nance (după Dorobăț, Stanciu) se referă la:

A) Inocluzia verticală frontală tranzitorie de erupție
B) Diastemizarea fiziologică la vârsta de 4-5 ani
C) Devierea liniei interincisive inferioare față de cea superioară, în condițiile unor rapoarte ocluzale sgitale și verticale corecte la canin
D) Diferența diametrelor meziodistale ale dinților deciduali și permanenți, care poate fi utilizată pentru reglarea relațiilor molare și canine în condițiile unui spațiu inadecvat
E) Diferența în plan vertical între planul de ocluzie orizontal, caracteristic dentiției temporare, și concavitatea curbei Spee corespunzătoare dentiției permanente

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

19. La copiii de peste 4 ani, doza maximă de articaină este de:

A) 2 mg/kg corp
B) 3 mg/kg corp
C) 6 mg/kg corp
D) 7 mg/kg corp
E) 9 mg/kg corp

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

20. Care dintre următoarele boli infecto-contagioase, produse între săptămână a 6-a și a 9-a de sarcină, poate genera hipoplazii accentuate la nivelul smalțului copilului (după Iliescu, Gafar)?

A) Rujeola
B) Scarlatina
C) Varicela
D) Primo-infecția herpetică
E) Rubeola

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

21. Când la mandibulă ne propunem să indicăm proteza scheletată și conector principal bara linguală, trebuie ca versantul lingual al crestei alveolare să prezinte o înălțime de minim:

A) 8 mm
B) 9-10 mm
C) 12 mm
D) 14-15 mm
E) Peste 15 mm

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

22. Termenul de “diastema vera” se referă la:

A) Spațiul între incisivii centrali superiori, când există anodonția unui incisiv lateral
B) Anomalia de erupție și poziție care presupune existența unui spațiu între incisivii centrali superiori până la definitivarea erupției (7-9 ani)
C) Spațiul între incisivii centrali superiori, când există un fren unit cu papila retroincisivă
D) Spațiul între incisivii centrali superiori când există un meziodens inclus
E) Spațiul între incisivii centrali superiori când există un meziodens erupt

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

23. Cât din volumul zilnic al secreției salivare globale este produs la nivelul glandelor salivare accesorii?

A) 5 %
B) 10 %
C) 15 %
D) 20 %
E) 25 %

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

24. Care dintre următoarele materiale folosite ca bază intermediară (coafaj indirect) prezintă cea mai mare rezistență la compresiune și rigiditate?

A) Cimentul de hidroxid de calciu
B) Cimentul de eugenat de zinc
C) Cimentul cu ionomeri de sticlă (CIS)
D) Adezivii dentinari
E) Rășinile de cimentare

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

25. Eroziunea dentară (după Dumitriu) reprezintă:

A) Fenomenul de uzură a suprafețelor dentare ocluzale între ele
B) Lipsa de substanță la colet produsă prin traumă ocluzală
C) Lipsa de substanță dentară care nu afectează suprafețele ocluzale, localizate la coletul dintelui
D) Fenomenul de uzură a suprafețelor dentare prin interpunerea de corpi străini
E) Uzura suprafețelor aproximale

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

26. Tripodarea ca timp al analizei modelului de studiu la paralelograf înseamnă:

A) Stabilirea celei mai acceptabile axe de inserție și dezinserție a protezei
B) Trasarea ecuatorului protetic
C) Stabilirea locului în care se plasează vârful porțiunii flexibile a brațului retentiv al croșetului
D) Fixarea poziției modelului față de paralelograf
E) Nici una dintre acestea

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

27. Odontectomia molarului 3 inferior este extrem de dificilă, după Peterson, în situația incluziei:

A) Verticale
B) Orizontale
C) Distoangulare
D) Mezioangulare
E) Submucoase

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

28. Referitor la transpoziția dentară, următoarea afirmație este ADEVĂRATĂ (după E. Ionescu):

A) Cea mai frecventă transpoziție este cea între canin/incisiv lateral superior
B) Transpoziția presupune inversarea axului unui dinte inclus, acesta fiind îndreptat cu coroana spre baza maxilară
C) Transpoziția este o anomalie de erupție și poziție care presupune apariția la distanță a unui dinte permanent față de locul unde ar trebui să se afle
D) Cea mai frecventă transpoziție este cea între canin/premolar 1 superior
E) Frecvența cea mai mare a transpoziției se înregistrează la sexul masculin pentru canin/premolar 1 inferior

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

29. Croșetele dentare turnate trebuie să îndeplinească o serie de funcții. Una dintre acestea este pasivitatea, care înseamnă:

A) Funcția prin care croșetul împiedică desprinderea involuntară a protezei de pe câmpul protetic
B) Funcția prin care croșetul se opune deplasărilor orizontale
C) Funcția croșetului prin care se neutralizează efectul porțiunii flexibile a brațului retentiv care solicită orizontal dintele stâlp în timpul inserției și dezinserției
D) Funcția croșetului prin care acesta, după ce este aplicat corect pe dintele stâlp, nu trebuie să mai exercite forțe active
E) Funcția prin care croșetul se opune deplasărilor verticale în direcție mucozală, asigurând sprijinul parodontal

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

30. NU se folosește o grefă osoasă pentru avansarea mandibulei în anomaliile de clasa II Angle, în cazul osteotomiei de tip:

A) Blair
B) Le Fort I
C) Le Fort II
D) Obwegessr-Dal Pont
E) Caldwell-Lettermann

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

31. Următoarea afirmație referitoare la tratamentul ectopiei dentare (după E. Ionescu) este FALSĂ:

A) Extracția profilactică de pilotaj Hotz presupune în etapa a 3-a extracția molarului 1 temporar
B) În ectopia palatinală, după efectuarea saltului articular, se imobilizează caninul pentru a nu recidiva angrenajul invers
C) În ectopia vestibulară se poate recurge la o contenție cu caracter permanent
D) Extracția dirijată Hort este indicată în situațiile clinice în care, chiar de la începutul permutări dentare se schițează tendința de instalare a unei dizarmonii dentoalveolare cu înghesuire
E) În ectopia palatinală a premolarului 2, după efectuarea saltului articular, este asigurată contenția naturală

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

32. Antibioprofilaxia pentru copiii cu afecțiuni cardiovasculare de risc major sau mediu, se face cu clindamicină în doză de:

A) 10 mg/kg corp
B) 20 mg/kg corp
C) 25 mg/kg corp
D) 30 mg/kg corp
E) 50 mg/kg corp

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

33. Care din următoarele forme de pulpite cronice se dezvoltă sub influența unor factori umorali, care activează mitoza celulară?

A) Pulpita cronică deschisă ulceroasă
B) Pulpita cronică granulomatoasă
C) Pulpita cronică închisă propiru-zisă
D) Pulpita cronică închisă hiperplazică
E) Necroza pulpară de cauză chimică

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

34. Spațiul submandibular este delimitat inferior de:

A) Osul hioid
B) Mandibulă
C) Mușchiul stiloglos
D) Mușchiul stilohioidian
E) Mușchiul maseter

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

35. Bureletul lui Kaufmann apare ca semn la rinoscopia anterioară în:

A) Sinuzita maxilară acută odontogenă
B) Sinuzita maxilară cronică odontogenă
C) Sinuzita maxilară de cauză rinogenă
D) Tumorile de mezostructură
E) Tumorile de infrastructură

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

36. Dintre următoarele substanțe, care este agentul degresant cel mai eficient și care nu generează efecte nedorite asupra țesuturilor dentare sau a țesuturilor moi?

A) Cloroformul
B) Acetona
C) Benzonele
D) Alcoolii
E) Țițeiul distilat (neofilina)

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

37. În funcție de direcția axului dintelui inclus, Winter (citat de E. Ionescu) clasifică incluziile dentare în incluzii:

A) Gradul 1: 0-15 grade
B) Gradul 2: suprapunere peste dintele adiacent
C) Gradul 3: mai mult de 30 grade
D) Deasupra apexului dintelui adiacent
E) Vestibulara/vestibulo-palatinala- cu coroana situată vestibular și rădăcina orientată spre palatinal- poziție denumită și “a cheval”

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

38. Limita superioară a nivelului IV cervical ganglionar este reprezentat de:

A) Marginea inferioară a mandibulei
B) Osul hioid
C) Claviculă
D) Marginea inferioară a mușchiului omohioidian
E) Marginea posterioară a mușchiului sternocleidomastoidian

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

39. Ce tip de lambou se utilizează în tehnica Wassmundt de extracție a resturilor radiculare împinse sub mucoasa sinuzală:

A) Partsch
B) Pichler
C) Luebke-Ochsenbein
D) Triunghiular
E) Trapezoidal

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

40. NU reprezintă o contraindicație în fațetarea dinților (după Forna):

A) Igiena bucală precară
B) Leziuni coronare medii și extinse
C) Dinții depulpați
D) Bruxism
E) Ocluzii nefavorabile

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

41. În etiologia sindromului de inocluzie verticală este incriminat următorul factor local (după Dorobăț, Stanciu):

A) Afecțiuni reumatice localizate la nivelul articulației temporo-mandibulare, care pot determina poziții antalgice ale condilului în fosa glenoidă și ca atare, instalarea unei inocluzii verticale în diferite sectoare ale arcadelor dentare
B) Obliterarea precoce a sistemului sutural coronarian și lambdoidian, alterând dezvoltarea verticală a mexilarului superior
C) În rahitism este alterată creșterea verticală a maxilarului superior la nivelul suturii nazo-fronto-maxilare
D) În rahitism este alterată creșterea verticală a maxilarului inferior, cu reducerea ramului vertical și deformarea celui orizontal
E) În sindromul Down, sectorul anterior este scurtat și atrage după sine deschiderea ocluziei

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

42. Următoarea afirmație referitoare la anodonția întinsă este ADEVĂRATĂ (după E. Ionescu):

A) Tulburările funcționale, masticatorii și fizionomice se observă târziu datorită persistenței dinților temporari corespunzători
B) Profilul este accentuat convex prin lipsa de dezvoltare sagitală mandibulară
C) În anodonțiile subtotale, dinții existenți sunt de cele mai multe ori simetrici, reduși de volum și atipici, cu rădăcini scurte
D) Interesează frecvent maxilarul inferior, la sexul masculin, asimetric
E) În anodonțiile subtotale, dinții existenți sunt de cele mai multe ori simetrici, măriți de volum și atipici, cu rădăcini lungi, ca o adaptare la o formulă dentară viitoare

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

43. Semnul lui Quintero este citat de E. Ionescu în diagnosticul pozitiv al incluziei dentare și se traduce printr-o:

A) Poziție vestibularizată a coroanei incisivului lateral superior și rotația sa mezio-vestibulară
B) Poziție vestibularizată a coroanei incisivului lateral superior și rotația sa disto-vestibulară
C) Mezio-înclinarea incisivului lateral superior și rotația sa mezio-vestibulară
D) Disto-înclinarea incisivului lateral superior și rotația sa mezio-vestibulară
E) Disto-înclinarea incisivului lateral superior si rotația sa disto-vestibulară

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

44. În cazul în care diagnosticul pus este de pulpită acută purulentă parțială, tratamentul indicat este:

A) Coafaj direct în dublu timp
B) Amputație vitală
C) Extirpare vitală
D) Extirpare devitală
E) Tratamnetul de gangrenă simplă

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

45. Spațiul bucal este delimitat superior de:

A) Tegument
B) Spațiul infratemporal
C) Arcul zigomatic
D) Mușchiul buccinator
E) Rafeul pterigo-mandibular

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

46. Referitor la efectul de treinage (tarare) în cazul amprentării, ca etapă a terapiei prin punți dentare, următoarea afirmație este FALSĂ (după Forna):

A) Efectul de treinage e forța care se exercită asupra materialului și care se opune separării de suprafețele care au fost amprentate
B) Variază în funcție de numărul și repartiția dinților
C) Efectul de treinage variază în funcție de prezența intermediarilor într-o proteză fixă
D) Efectul de treinage se referă la rezistența indusă de dinții nepreparați
E) Efectul de treinage variază în funcție de poziția și lungimea coroanei clinice

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

47. Marginea incizală pentru fațete se poate realiza prin următoarele tipuri de preparări (după Forna), CU EXCEPȚIA:

A) Fereastră
B) Pană
C) Cu înclinare
D) Supraacoperire incizală
E) Chamfrein

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

48. Durerea cea mai intensă în tumorile maligne apare la:

A) Fibrosarcom
B) Condrosarcom
C) Limfosarcom
D) Osteosarcom
E) Metastaze osoase

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

49. Săpăliga de detartaj prezintă între partea activă și pasivă, de legatură cu mânerul, un unghi de:

A) 90 grade
B) 45 grade
C) 99-100 grade
D) 45-90 grade
E) 70 grade

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

50. Următoarea afirmație NU reprezintă o contraindicație a coroanelor de înveliș nemetalice (după Forna):

A) Pe molari, premolari și canini
B) Pe dinții scurți
C) Fracturi dentare în 1/3 incizală
D) Carii profunde și extinse
E) La tineri sub 17 ani

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

* înainte de a trece la următoarea pagină verificați-vă răspunsurile!
[/sociallocker]