9 aprilie 2017

GRILE REZIDENȚIAT – BUCUREȘTI (2015)

Varianta de grile dată la concursul de rezidențiat la Medicină Dentară în anul 2015 la București.

COMPLEMENT SIMPLU:

1. Incizia pentru crearea accesului în cazul rezecției apicale este preferabil să fie realizată cu:

A) Forfecuța de plastie
B) Bisturiu lama nr. 10
C) Bisturiu lama nr. 11
D) Bisturiu lama nr. 15
E) Oricare dintre acestea

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

2. La controlul extraoral al machetelor protezelor totale bimaxilare, la controlul arcadelor artificiale, se verifică:

A) Direcția curburii sagitale să fie paralelă cu muchia crestei maxilare
B) În regiunea laterală montarea se face fără să se țină seama de axul interalveolar
C) Inocluzia sagitală trebuie să respecte reperele de pe model
D) Linia mediană interincisivă trebuie să corespundă cu cea trasată pe model
E) Dinții să realizeze unități masticatorii de câte trei dinți (din rațiuni mecanice)

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

3. La 5-6 ani, NU constitue semn de dezechilibru viitor în dezvoltarea ocluziei (după Stanciu, Dorobat):

A) Ocluzia cap la cap la incisivi
B) Ocluzia deschisă prin interpoziții
C) Spațierea frontală maxilară
D) Absența atriției dentare
E) Abraziunea patologică

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

4. În faza de abducție a corzilor vocale (după Boboc):

A) Corzile vocale rămân depărtate un timp variabil
B) Apare o acolare foarte puternică atunci când la contracția mușchilor cricoaritenoidieni se adaugă contracția mușchilor tiroaritenoidieni laterali
C) Corzile vocale vin în contact prin marginile lor libere, unde se găsește conusul elastic
D) Corzile vocale se îndepărtează variabil în funcție de contracția mușchilor arivocali și tirovocali și de eventuala supraadăugare a acțiunii mușchiului cricoaritenoidian posterior
E) Închiderea glotei se poate face înapoi, când se contractă numai mușchii aritenoidieni

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

5. După Bucur, palatul primar se formează intrauterin prin fuzionarea proeminențelor nazale mediane, în săptămâna:

A) A 3-a
B) A 4-a
C) A 5-a
D) A 7-a
E) A 8-a

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

6. Hipoestezia postoperatorie a lobului urechii după parotidectomie este o complicație posibilă a lezării nervului:

A) Auriculotemporal
B) Auricular mare
C) Coarda timpanului
D) Facial
E) Plexul cervical superficial

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

7. După Forna, funcția de stabilizare a croșetelor turnate din structura protezei scheletate:

A) Este funcția prin care croșetul trebuie să cuprindă mai mult de 180 de grade din circumferința dintelui
B) Este funcția prin care croșetul se opune deplasărilor orizontale
C) Este funcția prin care croșetul se opune deplasărilor verticale
D) Se datorează brațului retentiv al croșetului
E) Depinde de gradul de retentivitate al dintelui stâlp

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

8. Osteotomia la nivelul unghiului mandibulei în tratamentul anomaliilor dentomaxilare poartă denumirea:

A) Dingman
B) Converse
C) Ernst
D) Dufourmentel
E) Kostecka

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

9. O fractură mandibulară, de clasa A (Kruger si Schilli) și II (Kazanjian si Converse) are indicație terapeutică:

A) Tratament chirurgical cu osteosinteză
B) Tratament ortopedic cu atele
C) Tratament ortopedic cu blocaj intermaxilar
D) Tratament ortopedic cu gutiere
E) Oricare dintre acestea

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

10. Raportul optim coroană-radacină pentru un dinte care va fi folosit ca stâlp într-o protezare fixă este:

A) 2/3
B) 1/1
C) 3/2
D) 1/2
E) 2/1

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

11. Restaurările protetice fixe cu intermediari integrali ceramici au următoarele caracteristici, CU EXCEPȚIA:

A) Au performanțe estetice superioare celor metalo-ceramice
B) Pot fi realizate punți de mică amplitudine
C) Pot fi realizate prin tehnici de frezare computerizată
D) Sunt biocompatibile
E) Sunt indicate în zona molarilor

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

12. În protezarea parțială mobilizabilă, primul timp al analizei modelului la paralelograf este, după Forna:

A) Trasarea ecuatorului protetic
B) Stabilirea locului unde se plasează vârful porțiunii flexibile a brațului retentiv al croșetului
C) Stabilirea celei mai acceptabile axe de inserție și dezinserție a protezei
D) Fixarea poziției modelului față de paralelograf
E) Tripodarea

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

13. Care dintre următoarele baze propriu-zise este cea mai puțin elastică (după Iliescu și Gafar):

A) Cimentul eugenolat de zinc
B) Cimentul policarboxilat de zinc
C) Cimentul fosfat de zinc
D) Cimentul cu ionomeri de sticlă
E) Cimentul non-eugenolat de zinc

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

14. Gingivita alergică, după clasificarea Catedrei de Parodontologie din București , se încadrează la:

A) Gingivite induse de placa bacteriană specifică
B) Gingivite din cursul unor stări fiziologice
C) Gingivite neinduse de placa bacteriană specifică
D) Gingivite hiperplazice ca efect secundar al unor medicamente
E) Gingivite simptomatice din cursul unor boli sistemice

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

15. Bara linguală a unei proteze scheletate mandibulare are, după Forna, urmatoarele caracteristici:

A) Distanța de la parodonțiu marginal la bară de minim 6 mm
B) Lățimea barei de 3 mm
C) Grosimea barei de 4 mm
D) Poate fi aplicată indiferent de înclinarea linguală a procesului alveolar
E) Poate fi însoțită de un croșet continuu cu rol antibasculant

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

16. Următorul termen NU se folosește pentru a desemna anodonția:

A) Pleiodonția
B) Atelectodonția
C) Aplazia dentară
D) Oligodonția
E) Agenezia dentară

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

17. Limfangioamele orale apar cel mai adesea în:

A) Treimea posterioară a limbii
B) Două treimi anterioare ale limbii
C) Mucoasa jugală
D) Vălul palatin
E) Mucoasa labială

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

18. Tratamentul cementomului gigantiform familial constă în:

A) Chiuretaj
B) Extracție dentară
C) Chimioterapie
D) Radioterapie
E) Rezecție osoasă extinsă și reconstrucția defectelor restante

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

19. După Bucur, chiuretajul periapical este contraindicat în cazul obturațiilor radiculare în exces:

A) Recente
B) Cu ciment iodoformat
C) Cu ciment tip ZOE
D) Cu glassionomeri
E) Vechi

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

20. La amprentarea preliminară pentru realizarea protezelor mobilizabile, portamprenta trebuie să îndeplinească următoarea condiție, după Forna:

A) În plan transversal să fie la 1 mm distanță de câmpul protetic
B) Distal, să depășească foveele palatine
C) Distal, să nu depășească șanțurile retrotuberozitare
D) Să fie la distanță de 1 mm de bolta palatină
E) Marginile să fie la 2 mm peste nivelul zonei de reflexie a mucoasei

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

21. Uranorafia în despicătura palatină unilaterală totală se practică la:

A) 6-8 luni
B) 18-24 luni
C) 3 ani
D) 4 ani
E) 5 ani

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

22. Timpul de înjumătățire plasmatică la articaină este de:

A) 45-50 min
B) 90 min
C) 100-110 min
D) 120-130 min
E) Peste 3 ore

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

23. Referitor la zona AH a câmpului protetic edentat total maxilar:

A) Este o zonă cheie periferică cu rol în realizarea sprijinului
B) Lățimea ei nu variază în funcție de poziția vălului palatin
C) Poziția verticală a vălului palatin este cea mai favorabilă
D) Poziția oblică a vălului palatin este cea mai favorabilă, permițând realizarea succiunii interne și externe
E) Se examinează exclusiv prin inspecție

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

24. Imaginea caracteristică, cu leziuni osteolitice centrale ale condilului ATM, tip “gaură de pumn” apare în artrita:

A) Actinomicotică
B) Hiperuremică (gutoasă)
C) Sifilitică
D) Traumatică
E) Reumatoidă

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

25. Următoarele modificări morfopatologice se întâlnesc în hiperemia preinflamatorie, CU EXCEPȚIA:

A) Marginație leucocitară
B) Microorganisme în canaliculele dentinare
C) Prezența vaselor sanguine dilatate
D) Celule odontoblastice și fibroblaști cu volum redus
E) Ribozomi și lizozomi în număr crescut

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

26. La săpăliga de detartraj, unghiul între partea activă și partea pasivă este de:

A) 70 grade
B) 110 grade
C) 90 grade
D) 99-100 grade
E) 45 grade

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

27. Spațiul sublingual are ca delimitare posterioară:

A) Mușchiul milohioidian
B) Osul hioid
C) Mușchii geniogloși
D) Mușchii geniohioidieni
E) Mucoasa bucală

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

28. După Dumitriu, cel mai eficient efect de natură chimică al clorurii de zinc în concentratie de 30% este cel:

A) Vasoconstrictor
B) Astringent
C) Cauterizant
D) Vasodilatator
E) Bacteriostatic

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

29. Termenul N2B în clasificarea TNM reprezintă:

A) Un singur ganglion ipsilateral cu diametrul sub 3 cm
B) Unul sau mai mulți ganglioni contralaterali sau bilaterali cu diametrul sub 6 cm
C) Un singur ganglion ipsilateral cu diametrul între 3 si 6 cm
D) Mai mulți ganglioni ipsilaterali cu diametrul sub 6 cm
E) Unul sau mai mulți ganglioni cu diametrul peste 6 cm

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

30. Care din următoarele proceduri NU se indică în planul de tratament al cariei dentare simple (după Iliescu si Gafar):

A) Tratamentul profilactic
B) Înlocuirea restaurărilor existente
C) Tratamentul abraziilor
D) Restaurarea leziunilor incipiente
E) Tratamentul cariilor radiculare fără cavitație

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

31. După Dumitriu, testul TOPAS evidențiază:

A) Aspartat-aminotransferaza
B) Proteinaze neutre
C) Metaboliți toxici ca β glucuronidaza
D) Elastaze
E) Enzima care hidrolizează Benzoyl-DL-arginine-naphtylamide

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

32. În protezarea edentației totale, o caracteristică (criteriu) generală a portamprentei individuale este:

A) Se confecționează pe modelul preliminar fără a fi obligatorie trasarea în prealabil a limitelor
B) Totdeuna va avea un contact intim cu suprafața câmpului protetic
C) Totdeauna se distanțează de câmpul protetic
D) Grosimea marginilor nu este influențată de dimensiunea fundurilor de sac vestibulare
E) Distanțarea de câmp se recomandă în zonele acoperite de mucoasă subțire și sensibilă

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

33. Pe imaginea ariei limită a cinematicii mandibulare în plan sagital, după Posselt (citat de Forna) se pot recunoaște următoarele repere, CU EXCEPȚIA:

A) Poziția de relație centrică
B) Poziția de lateralitate maximă
C) Poziția de intercuspidare maximă
D) Deschiderea maximă a gurii
E) Poziția cap la cap

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

34. Înălțimea spațiului protetic potențial este mărită prin:

A) Abraziunea sau distrucția coronară a dinților limitrofi breșei edentate
B) Atrofii accentuate ale crestei alveolare
C) Egresiunea sau extruzia dinților antagoniști
D) Subocluzia dinților limitrofi breșei edentate
E) Lipsa atrofiei crestei alveolare

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

35. După Nance (citat de E. Ionescu), extracția dentară se impune când “necesarul de spațiu” pe arcadă în vederea alinierii caninului inclus este mai mare de:

A) 2 mm
B) 4 mm
C) 5 mm
D) 6 mm
E) 8 mm

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

36. Faza secundară de tratament în gingivitele și parodontitele marginale cuprinde mai multe proceduri, CU EXCEPȚIA:

A) Proceduri chirurgicale
B) Igienizarea efectuată de medic
C) Restaurări odontale
D) Restaurări protetice
E) Tratament ortodontic

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

37. Referitor la stereotipurile dinamice de masticație, următorul enunț este FALS (după Boboc):

A) Stereotipul dinamic tocător se caracterizează prin supraocluzie incisivă accentuată
B) Stereotipul dinamic tocător prezintă o pantă atenuată a tuberculului articular
C) Stereotipul dinamic frecator prezintă o masticație viguroasă
D) Stereotipul dinamic frecator prezintă o dezvoltare puternică a aparatului dento-maxilar
E) Stereotipul dinamic tocător se caracterizează prin dinți cu cuspizi proeminenți

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

38. Manifestările sistemice apar la niveluri plasmatice ale lidocainei nelegate de peste:

A) 2-3 µg/ml
B) 6 µg/ml
C) 10 µg/ml
D) 15 µg/ml
E) 8 µg/ml

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

39. După Luca, sigilarea lărgită:

A) Este o tehnică de lucru neinvazivă
B) Se recomandă în cazul suprafețelor ocluzale cu șanțuri adânci și înguste, fără modificări de culoare
C) Cu materiale pe bază de rășină bis-GMA asigură o adaptare mai bună la smalț
D) Cu materiale pe bază de rășină bis-GMA împiedică pătrunderea mai profundă a materialului, datorită vâscozității acestuia
E) Implică lărgirea șanțului ocluzal, preparația interesând smalțul și stratul superficial al dentinei, pe o grosime de 0,5-1mm a acesteia

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

40. După Luca, următorul enunț referitor la rășina Bowen (bis-GMA) este FALS:

A) Este un cianoacrilat
B) Este un monomer metacrilic
C) Este o moleculă hibrid mare care seamănă cu o rășină epoxidică
D) Rezultă în urma reacției dintre bis fenol A și glidico metaacrilat
E) Este un lichid vâscos, care trebuie diluat cu alți monomeri pentru a capătă fluiditatea necesară sigilări

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

41. Croșetul circular cu 3 brațe se mai numește:

A) Bonwill
B) Boinyhard
C) Ackers
D) Kroll
E) Soyer

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

42. Electromiografia utilizată ca examen paraclinic (după Forna) în disfuncția craniomandibulară:

A) Oferă siguranță diagnostică maximă
B) Aparatura necesară este la îndemâna oricărui serviciu
C) Musculatura superficială, în special maseterii, se abordează de obicei prin intermediul electrozilor de suprafață
D) Nu dă diagnostice fals pozitive
E) Nu dă rezultate contradictorii

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

43. Selectarea lingurii standard pentru amprentarea preliminară în protezarea totală, trebuie să respecte următoarele criterii, MAI PUȚIN UNUL:

A) La maxilar să cuprindă tuberozitățile
B) În regiunea linguală centrală să permită contracția genioglosului
C) Mânerul lingurii să nu jeneze contracția orbicularilor
D) Înălțimea jgheabului să permită un spațiu de 1 mm pentru materialul de amprentă
E) La mandibulă să cuprindă tuberculul piriform

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

44. Între modificările scheletale care apar în sindromul progenic NU se regăsește (după Stanciu, Dorobaț):

A) Unghiul SNA micșorat
B) Creșterea ramului vertical mandibular
C) Creșterea ramului orizontal mandibular
D) Distanța bispinoasă mărită
E) Unghiul ANB negativ

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

45. După Stanciu, Dorobaț, dintre factorii locali care pot interveni în geneza unei inocluzii verticale, NU fac parte:

A) Potențialul de erupție mai mare a molarului de 6 ani inferior
B) Cicatricile cheloide, retracțiile, după arsuri termice, chimice sau electrice
C) Afecțiuni reumatice localizate la nivelul articulației temporo-mandibulare, care pot determina poziții antalgice ale condilului în cavitatea glenoidă
D) Incongruență dento-alveolara cu înghesuire primară, cu imposibilitatea erupției dinților până la planul de ocluzie
E) Spațiul care rămâne un interval de timp mărit după pierderea precoce a unor dinți temporari

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

46. Semnul lui Quintero (citat de E. Ionescu), patognomic pentru incluzia caninului superior, presupune:

A) Poziție palatinizată a coroanei incisivului lateral superior
B) Poziție mezio-înclinată a incisivului lateral superior
C) Vestibularizarea coroanei și mezio-vestibulo-rotația incisivului lateral superior
D) Mezio-palato-rotația incisivului central superior, cu păstrarea poziției verticale
E) Rotația disto-vestibulară a incisivului lateral superior

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

47. Tulburările chimioterapiei asupra seriei albe și a trombocitelor apar:

A) Imediat după începerea tratamentului
B) La o săptămână după începerea tratamentului
C) La două săptămâni după începerea tratamentului
D) La trei săptămâni după începerea tratamentului
E) La cel puțin o lună după începerea tratamentului

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

48. După Dimitriu, adâncimea șanțului gingival, măsurată clinic cu o sondă parodontală, variază în mod normal între:

A) 1-5 mm
B) 2,5-4,5 mm
C) 0,5-1,5 mm
D) 1-3 mm
E) 2-4 mm

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

49. În primele zile după aplicarea protezelor totale, ulcerațiile sau inflamația țesuturilor subiacente se pot datora următoarelor cauze, CU EXCEPȚIA:

A) Supraextensia marginilor
B) DVO prea mică
C) Imperfecțiuni ale bazei protezei
D) DVO prea mare
E) Contact prematur

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

50. Tratamentul parodontitelor apicale acute exudative purulente, în stadiul endoosos, cuprinde următoarele indicații terapeutice, CU EXCEPȚIA:

A) Drenaj endodontic asociat cu analgetice
B) Drenaj combinat endodontic și osteotomie transmaxilară
C) Incizia mucoasei
D) Drenaj alveolar prin extracția dintelui
E) Medicație antialgică, tranchilizantă

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

* înainte de a trece la următoarea pagină verificați-vă răspunsurile!