9 aprilie 2017

GRILE REZIDENȚIAT – IAȘI (2015)

Varianta de grile dată la concursul de rezidențiat la Medicină Dentară în anul 2015 la Iași.

COMPLEMENT SIMPLU:

1. Factorii de risc pentru vindecarea întârziată a plăgilor sunt, CU EXCEPȚIA:

A) Plăgilor zdrobite
B) Folosirii excesive a electrocoagulării
C) Radio/chimioterapiei în antecedente
D) Suturii plăgii în tensiune
E) Suprainfectării plăgii

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

2. Intermediarul conceptului corect în zona laterală a protezelor fixe trebuie să prezinte următoarea caracteristică:

A) Toate suprafețele trebuie să fie concave, netede și finisate corespunzător
B) Tabla ocluzală trebuie să fie în armonie cu ocluzia tuturor dinților
C) Contactul oral să fie în armonie cu dinții adiacenți sau ceilalți intermediari
D) Contactul cu creasta trebuie să fie la suprafață și cu presiune, pentru a asigura transmiterea uniformă a forțelor masticatorii la creasta edentată
E) Contactul cu creasta trebuie să fie punctiform și cu presiune, pentru a asigura transmiterea forțelor masticatorii la creasta edentată

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

3. În cadrul etapei de permeabilizare a canalelor radiculare și de evidare a conținutului acestora, dacă pe canale se întâlnesc obstacole formate din concremenete calcare, tratamentului mecanic i se pot asocia substanțe chimice de permeabilizare. În mod curent se folosesc:

A) Acidul sulfuric soluție 40-50%
B) Acidul ortofosforic 35 %
C) Acidul clorhidric 0,5%
D) Soluție 10 % din sarea sodică EDTA
E) Acidul sulfuric soluție 0,2-0,5%

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

4. Avantajele fațetării sunt următoarele, CU EXCEPȚIA:

A) Este mai conservativă
B) Prezintă un pericol mai mic puntru pulpă
C) Nu modifică ghidajul anterior
D) Prezintă un pericol mai mic de a reduce rezistența dintelui
E) Permite vizibilitatea joncțiunii dento-protetice

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

5. Etapa II din extracția de dirijare a erupției dinților permanenți după Kiellgren, Houston și Tulley (citați de Stanciu), vizează extracția molarului 1 temporar pentru a grăbi erupția:

A) Molarului prim permanent
B) Premolarului 1
C) Premolarului 2
D) Molarului secund permanent
E) Incisivului lateral

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

6. Observând arcadele dentare din normă frontală, se remarcă:

A) Curba sagitală de ocluzie a lui Spee
B) Planul de ocluzie
C) Planul de la Frankfurt
D) Curba transversală de ocluzie
E) Planul lui Camper

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

7. În cazul extracției premolarilor mandibulari, afirmația adevărată este:

A) Anestezia va fi tronculară periferică la spina Spix
B) Anestezia va fi plexală
C) Nu este necesară efectuarea sindesmotomiei
D) În luxarea dintelui sunt contraindicate mișcările de basculare vestibulo-linguale
E) În final, dintele este ridicat prin tracțiunea în sens ocluzo-lingual

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

8. Următoarea afirmație legată de chistul gingival al adultului NU este adevărată:

A) Reprezintă expresia clinică la nivelul părților moi a chistului parodontal lateral
B) Apare prin transformarea chistică a resturilor lamei dentare de la nivelul parodonțiului marginal
C) Se prezintă ca o formațiune chistică situată în dreptul papilei interdentare sau chiar și pe creasta edentată
D) Mucoasa acoperitoare este intactă și prin transparență lasă să se vadă o colorație alb-gălbuie
E) Nu se evidențiază radiologic resorbția osoasă

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

9. Una dintre cele mai moderne strategii de tratament chirurgical al retracțiior gingivale care urmărește și realizează o reinserție sau o neoinserție este reprezentată de asocierea următoarelor, CU EXCEPȚIA:

A) Grefei de țesut conjunctiv
B) Lamboului mucogingival deplasat spre apical
C) Lamboului mucogingival deplasat spre coronar
D) Lamboului mucogingival deplasat spre lateral
E) Regenerării tisulare ghidate

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

10. Indicele de competență biomecanică al dinților NU este influențat de:

A) Vitalitatea dentară
B) Ocluzia dentară
C) Distribuția elementelor odonto-parodontale reziduale pe arcadă
D) Morfologia dentară
E) Leziunile parodontale marginale și periapicale

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

11. În primele două luni de viață i.u. creșterea diferențiată a celor două maxilare determină:

A) Retrognație maxilară
B) Prognație mandibulară
C) Retrognație mandibulară
D) Biprognatism
E) Prognatism al nou născutului

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

12. În hiperplazia inflamatorie papilară palatinală, vindecarea se realizează per secundam în:

A) 3 – 4 zile
B) 10 zile
C) 14 zile
D) 3 – 4 săptămâni
E) 5 – 6 săptămâni

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

13. Din chisturile salivare (ale părților moi orale) face parte:

A) Chistul canalului tireoglos
B) Chistul sebaceu
C) Chistul branhial
D) Ranula
E) Chistul cu incluzii epidermale

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

14. În malocluzia de clasa II/1 se observă un facies adenoidian, caracteristic leptoprosop, retrognatic, cu profil:

A) Concav
B) Drept
C) Accentuat concav
D) Convex
E) Ușor concav

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

15. Diagnosticul diferențial în pulpita cronică deschisă granulomatoasă (polipoasă) se face cu:

A) Pulpita acută seroasă parțială
B) Granulomul simplu conjunctiv
C) Gangrena pulpară
D) Parodontita apicală acută seroasă (difuză)
E) Pulpita cronică deschisă ulceroasă

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

16. Se impune corectarea înălțimii etajului inferior în cazul în care sunt prezente semnele și simptomele caracteristice afectării acesteia:

A) Uzura accentuată a dinților restanți, necompensată suficient prin egresii dentare
B) Edentații parțiale
C) Aspect îmbătrânit al pacientului cu un șant labio-mentonier accentuat
D) Spațiul de inocluzie fiziologică modificat
E) Malrelații mandibulo-craniene extra-posturale

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

17. Trombospondinele sunt:

A) Elementele ce contribuie la formarea membranei bazale dintre epiteliu și corion
B) Glicoproteine care răspund de fixarea colagenului în membrana bazală
C) Glicoproteine implicate în procesele de agregare ale substanței fundamentale
D) Glicoproteine produse, în special, de trombocite, cu rol în migrarea, adeziune și creșterea multor celule, în special polimorfonucleare și macrofage
E) Responsabile de activarea fagocitozei

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

18. În general viteza difuziunii rășinii adezive într-un substrat depinde de mai mulți factori, cu EXCEPȚIA:

A) Masei moleculare
B) Concentrației
C) Raportului dintre concentrația primer-ului și numărul fibrelor de colagen
D) Temperaturii
E) Afinității pentru substrat

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

19. În cazul disfuncțiilor craniomandibulare miogene, terapia de reabilitare neuromusculară pretinde parcurgerea următoarelor etape, CU EXCEPȚIA:

A) Eliminării hipotoniei și a durerii musculare asociate
B) Corectarii problemelor structurale și restaurării biomecanicii corespunzătoare
C) Restabilirii forței musculare prin exerciții specifice
D) Restaurării flexibilității și reeducarea căilor neurologice
E) Îmbunătățirea performanțelor musculare prin exerciții de condiționare

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

20. Verificarea intraorală a portamprentei individuale presupune parcurgerea câtorva timpi, CU EXCEPȚIA:

A) Verificării sprijinului, stabilității și adeziunii
B) Verificării lungimii port-amprentei individuale
C) Verificării grosimii port-amprentei
D) Verificării DVO
E) Verificării accesoriilor port-amprentei

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

21. Testul Prognostick evidențiază:

A) Prezența a trei microbi patogeni
B) Aspartat-aminotransferaza din lichidul șanțului gingival
C) Metaboliții toxici din focarul inflamator
D) Elastaza din lichidul șanțului gingival
E) Interferonul alfa

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

22. În tehnica de condensare laterală la rece a gutapercii, ordinea recomandată de Stock în obturarea canalelor radiculare ar fi următoarea:

A) Canalele largi, accesibile, apoi canalele cu probleme
B) Molarii superiori – meziovestibular, distovestibular, palatinal
C) Molarii inferiori – meziovestibular, distal, meziolingual
D) Molarii superiori – palatinal, meziovestibular, distovestibular
E) Molarii inferiori – distal, meziovestibular, meziolingual

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

23. În timpul rezecției apicale, principiile generale care trebuie respectate în depărtarea lamboului sunt, CU EXCEPȚIA:

A) Departătorul se va sprijini pe os
B) Departătorul se va sprijini pe lambou
C) Lamboul nu va fi depărtat niciodată în tensiune
D) Depărtătorul nu va fi niciodată plasat pe structuri anatomice adiacente ce pot fi lezate
E) Dacă este necesar, se vor depărta și buzele sau mucoasa jugală cu un alt instrument

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

24. Palatul secundar se va forma (Bucur și colaboratorii, 2009) în:

A) Săptămâna a 10-a
B) Săptămâna a 2-a
C) Săptămâna a 7-a
D) Luna a 4-a
E) Luna a 3-a

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

25. În placa bacteriană aciditatea produsă de streptococi poate atinge un pH de:

A) 3,8
B) 4,2
C) 3,6
D) 4,4
E) 3,2

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

26. Croșetul de sârmă cervico-alveolar deschis edental se recomandă:

A) Numai pe dinții cu retentivități accentuate
B) În edentații terminale
C) Numai în edentații terminale când între dintele stâlp și vecin există tremă
D) În zona frontală
E) În ancorarea aparatelor ortodontice

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

27. Cantitatea de substanță anestezică recomandată în anestezia prin infiltrație a firomucoasei palatine este de:

A) 0,10 ml
B) 0,30-0,50 ml
C) 1 ml
D) 0,10-0,20 ml
E) 0,70-1 ml

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

28. Preparatele pe bază de formol, utilizate în tratamentul hipersensibilității și hiperesteziei dentinare, pot provoca necroza pulpei grație:

A) Paraliziei pereților vasculari
B) Creșterii permeabilității pereților vasculari
C) Lezării membranei celulare
D) Blocării respirației celulare
E) Efectului coagulant asupra proteinelor

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

29. Înălțimea spațiului proteic potențial este micșorată prin:

A) Ocluzie deschisă (subocluzia arcadei antagoniste)
B) Atrofii accentuate ale crestei alveolare
C) Migrări corporeale ale dinților limitrofi spre breșa edentată
D) Rotații în ax ale dinților limitrofi
E) Subocluzia dinților limitrofi breșei edentate

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

30. Semnul patognomonic în parodontita marginală cronică superficială (PMCS) care o diferențiază de gingivite este:

A) Mobilitatea patologica de grad 2 și 3 a unui grup de dinți
B) Senzația de egresiune a unui dinte sau grup de dinți, însoțită de o durere periradiculară și interradiculară
C) Sângerare spontană
D) Marginea liberă a gingiei cu aspect de rulou îngroșat
E) Hiperestezia

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

31. Pe teleradiografia de profil, punctul gnation (Gn) reprezintă:

A) Punctul cel mai anterior al simfizei mentoniere
B) Punctul cel mai înfundat de pe procesul alveolar maxilar
C) Punctul cel mai înfundat de pe procesul alveolar mandibular
D) Punctul cel mai inferior și posterior al simfizei mentoniere
E) Punctul cel mai anterior al procesului alveolar mandibular

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

32. Printre timpii analizei modelului de studiu la paralelograf NU se enumeră:

A) Stabilirea celei mai acceptabile axe de inserție și dezinserție a protezei
B) Trasarea ecuatorului protetic
C) Stabilirea locului în care se plasează vârful porțiunii flexibile a brațului retentiv al croșetului
D) Fixarea poziției modelului față de paralelograf
E) Trasarea formei conectorului principal

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

33. Printre metodele complexe de determinare a relației centrice în edentația totală NU este:

A) Memoria ocluzală Lejoyeau
B) Autoocluzorul Lende
C) Metoda Patterson
D) Centrocordul Optow
E) Metoda stimulării electrice bilaterale Jenkelson

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

34. Intensitatea forței în kg pe care o exercită mușchiul temporal pe suprafața de secțiune de 4,3 cm2 este de:

A) 28 kg
B) 15 kg
C) 17 kg
D) 35 kg
E) 26 kg

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

35. Singurul avantaj al sistemelor magnetice ca sisteme speciale de menținere sprijin și stabilizare în supraprotezarea pe dinți naturali este:

A) Că oferă o retenție excelentă
B) Că dinții care se mențin pentru supraprotezare pot fi incorect restaurați
C) Solicitarea redusă a dinților stâlpi
D) Că preparația ideală se face cu marginile plasate subgingival
E) Că tratamentul parodontal nu trebuie să fie complet finalizat înaintea efectuării preparațiilor

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

36. Prelucrarea mecanică a șanțului ocluzal prin enameloplastie se poate face cu:

A) Piatra diamantată activă pe vârf
B) Freza con invers numărul 34
C) Freza sferică numărul 4
D) Freza Sorensen Ponta K : G : 2137 F
E) Freza trepan

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

37. Infecțiile spațiilor fasciale primare mandibulare sunt:

A) Maseterin
B) Bucal
C) Pterigomandibuar
D) Temporal superficial și profund
E) Parotidian

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

38. Operația de reparație a protezelor parțial acrilice care se poate executa și de către medic constă în:

A) Reparații pentru înlocuirea mai multor dinți
B) Completarea bazei în cazul extracției a trei dinți consecutivi
C) Reparația bazei protezei fracturate sau fisurate
D) Înlocuirea unui dinte sau a unui croșet
E) Montarea corecta a dinților pentru împiedicarea basculării protezelor

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

39. Imobilizarea temporară este un procedeu terapeutic de solidarizare a dinților parodontotici mobili prin sisteme cu caracter tranzitor cu durată de circa:

A) 1 lună
B) 1,5-2 luni
C) 2-4 săptămâni
D) 10 zile
E) 1-2 săptămâni

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

40. Se descriu următoarele tipuri de port-amprente standard, CU EXCEPȚIA:

A) Port-amprenta ortomorfă Devin
B) Port-amprenta Schrainemakers
C) Port-amprenta cu dispozitiv de irigare cu apă
D) Port-amprenta din material plastic
E) Port-amprenta din placă de bază

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

41. Cariile situate sub coletul anatomic al dintelui pot fi favorizate de:

A) Consumul crescut de alimente cu alcalinitate ridicată
B) Parafuncții precum bruxismul sau încleștarea dinților
C) Rezistența mecanică mai redusă a cementului și a dentinei radiculare
D) Periajul intempestiv predominant cu mișcări orizontale
E) Refluxul gastro-esofagian

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

42. Pentru a o putea cataloga drept cronică, durata unei suferințe sinuzale trebuie să fie mai mare de:

A) 1 lună
B) 3 săptămâni
C) 6 săptămâni
D) 2 luni
E) 3 luni

Răspunsul tău:
Răspuns corect: E

43. În mecanismul de formare a granulomului simplu conjunctiv (după Fish) se descriu patru zone de la apex spre os:

A) Zona de iritație, zona de stimulare (de încapsulare), zona de necroză, zona exudativă
B) Zona de necroză, zona exudativă, zona de iritație, zona de stimulare (de încapsulare)
C) Zona de stimulare (de încapsulare), zona de necroză, zona de iritație, zona exudativă
D) Zona de necroză, zona de iritație, zona de stimulare (de încapsulare) zona exudativă
E) Zona exudativă, zona de iritație, zona de necroză, zona de stimulare (de încapsulare)

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

44. În general, în practică pentru înregistrarea ocluziei, se utilizează mai multe materiale, CU EXCEPȚIA:

A) Cerii buco-plastice
B) Elastomeri de sinteză speciali, pe bază de polieteri
C) Siliconilor cu reacție de adiție
D) Cerii speciale de tip Beautypink
E) Cerii cu adaos de pulberi metalice

Răspunsul tău:
Răspuns corect: A

45. Este un dezavantaj al detartrajului sonic:

A) Volumul redus al dispozitivului
B) Că vibrațiile sunt de 2000-6500 cicli pe secundă
C) Că dispozitivul este antrenat de jetul de aer
D) Că necesită răcire cu apă
E) Contaminaeză mediul ambiant cu particule purtătoare de microbi

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

46. Teoriile propuse pentru etiopatologia sindromului algodisfuncțional sunt, CU EXCEPȚIA:

A) Teoriei deplasării mecanice
B) Teoriei ocluzo-musculare
C) Teoriei neuro-musculare
D) Teoriei psiho-fizice
E) Teoriei musculare

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

47. Criteriile de diagnostic în nevralgia trigeminală clasică sunt, CU EXCEPȚIA:

A) Atacurile paroxistice de durere cu durată de la fracțiuni de secundă până la 2 minute
B) Durerea este intensă, ascuțită, superficială sau cu caracter de “împungere”
C) Durerea nu este declanșată de trigger sau de factorii trigger
D) Atacurile sunt stereotipe la fiecare individ
E) Nu există deficit neurologic evident clinic

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

48. În ocluzia mezializată din malocluzia de clasa a III-a, cel mai frecvent mușchi care se spasticizează este:

A) Mușchiul buccinator
B) Mușchiul temporal
C) Mușchiul occipital
D) Mușchiul pterigoidian lateral (extern)
E) Mușchiul mentalis

Răspunsul tău:
Răspuns corect: D

49. În ceea ce privește influența unor factori generali asupra suscebilității de îmbolnăvire a parodonțiului marginal, hipovitaminoza B1:

A) Se însoțește frecvent de o gingivită ulceroasă și hemoragică
B) Produce demineralizări ale osului alveolar
C) Se însoțește de eroziuni ale mucoasei bucale, hiperestezii nevritice
D) Produce keilită angulară
E) Se însoțește de hiperkeratoză

Răspunsul tău:
Răspuns corect: C

50. Factorii care îngreunează odontectomia M3 inferior sunt următorii, CU EXCEPȚIA:

A) Incluziei osoase complete
B) Rădăcinilor conice sau fuzionate
C) Osului dens, rigid
D) Rădăcinilor lungi și subțiri
E) Rădăcinilor curbe și divergente

Răspunsul tău:
Răspuns corect: B

* înainte de a trece la următoarea pagină verificați-vă răspunsurile!